Projecten

Nieuwe rubriek Buiten Beeld op BKDH.nl

Vlak voor Kerst 2022 is er aan de website BuitenkunstDenHaag.nl (BKDH.nl) een nieuwe rubriek toegevoegd: Buiten Beeld. In deze rubriek zijn alle kunstwerken terug te vinden die tijdelijk of permanent niet aanwezig zijn in de stad. Zoals de Zebraklok van Jaap Karman, die al jaren weg is van het plein voor het Centraal Station. Beelden die vanwege bouwwerkzaamheden, herplaatsing, sloop, restauratie of diefstal uit het zicht zijn verdwenen. De rubriek is in het leven geroepen om inwoners van Den Haag en liefhebbers van buiten meer inzicht te geven in de dynamiek van de collectie buitenkunst van deze stad.

Fotografie: Ralph Kämena.

De Zebraklok van Jaap Karman is al jaren weg op het plein voor Centraal

Sit and Connect

Van eind 2021 tot augustus 2022 samen met stedenbouwkundige Frank Immerzeel en landschapsontwerper Fred Lansbergen van Starling Structures een traject begeleid waarbij grafisch ontwerper/kunstenaar Karin van Iterson met subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe interactieve bank voor de publieke ruimte heeft ontwikkeld: SIT AND CONNECT.  Een 6 meter lange, roze bank met vijf zitjes is de eerste uit de serie. Doordat vier van de vijf zitjes kunnen schuiven, kun je zelf bepalen hoe dicht je bij iemand anders gaat zitten. Hoeveel connectie je wil maken. Niet gek in tijden van een pandemie. Bovendien: persoonlijke ontmoetingen zijn hard nodig! Meer weten? www.sitandconnect.nl 

Nieuwe routes BuitenkunstDenHaag.nl

In 2022 zijn er voor de zomer en vlak voor de herfstvakantie drie nieuwe routes langs de kunst op straat gelanceerd op de website BuitenKunstDenHaag.nl. De wandelroute in het Zuiderpark is geschreven door stadsgids Piet Vernimmen. De fietsroutes in Escamp en Leidschenveen-Ypenburg zijn van mijn hand. Ontwerp is van The Rodina. Fotografie kunstwerken door Ralph Kämena.

Jaarverslag Stroom Den Haag 2021

Een nieuwe artistiek directeur bij Stroom (Alexandra Landré) zorgt voor nieuwe dynamiek. Dat zie je terug in het jaarverslag 2021. Vormgeving door Kylièn Sarino Bergh. De redactie lag bij mij in samenspraak met de directeur en het hoofd communicatie (Hildegard Blom).

Website Buitenkunst Den Haag

De stad Den Haag bezit een rijke collectie kunstwerken in de openbare ruimte met ruim 500 standbeelden, plaquettes, sculpturen en reliëfs. Sinds de zomer van 2021 is informatie over al die werken te vinden op de website Buitenkunst Den Haag (www.bkdh.nl), een project van de gemeente in samenwerking met Stroom Den Haag. Alle data per kunstwerk zijn nu samen met informatie over betekenis en locatie online gebundeld. Nu is de informatie digitaal net zo toegankelijk als de kunstwerken zelf: 24/7 gratis voor iedereen. Zo kun je lekker online op stap gaan in de stad of de informatie gebruiken als inspiratie voor een uitje. 

Openingstentoonstelling Kunst in het Singelpark

LogoWelkominLeidenKiS-01

Welkom in Leiden!? is de openingstentoonstelling van een reeks exposities die om de drie jaar in het nieuwe Leidse Singelpark plaatsvindt. De thematiek van deze eerste tentoonstelling is direct gekoppeld aan de historie van de grond waarop dit nieuwe stadspark is aangelegd: de vestingwallen die hier in de 17e eeuw werden opgetrokken. Ter bescherming van de stad en ter bescherming van hen die vrijheid van denken nodig hadden. Tegelijkertijd haakt de tentoonstelling aan bij het huidige maatschappelijke debat over migratie en grenzen. Vijf kunstwerken verbeelden (drie opdrachten, 2 bestaande werken) op een voor een breed publiek toegankelijke manier verschillende perspectieven op deze thematiek. Tot en met half oktober 2023 te zien in het Singelpark in Leiden. Meer info: www.singelpark.nl/kunstwerken/algemene-informatie/tentoonstellingsgids/

Kunstopdracht Paul de Reus, Bogaardplein, Rijswijk

OnthullingPauldeReusBogaardplein-okt2021

Beeldhouwer Paul de Reus kreeg van de gemeente Rijswijk de opdracht om voor het nieuw ingerichte Bogaardplein een kunstwerk te maken. De kunstcommissie Rijswijk begeleidde de opdracht. Sinds september 2021 staat er vier figuren tussen het groen: een man, een vrouw en twee kinderen. Op de plek waar bewoners elkaar treffen, verbeeldt dit kunstwerk een ontmoeting tussen stad en dorp. 

Al wandelend over het plein ontdek je telkens een ander beeld. Je ziet niet alleen een leuk gezin. Het is ook een wonderlijk groepje mensen. De man klemt een oude dorpskern in zijn armen en de vrouw sjouwt enkele torenhoge flats. Beide kinderen verdwijnen bijna achter de berg afval en bladeren die zij met zich meedragen. Waar de man en de vrouw met hun dorp en flats verwijzen naar de ontwikkeling van Rijswijk van dorp naar stad, lijken de kinderen meer betrokken bij het groen waarin ze zich bevinden. Het afval refereert aan de rommel die mensen in een park achterlaten. 

De beelden van beschilderd aluminium zijn herkenbaar voor iedereen. Kinderen kunnen bovendien onder de bladeren, het afval en de huizen van het dorp kruipen. Als in een geheime schuilplaats. Door kleine openingen in het ‘dak’ schijnt het licht naar binnen.

Essay 'Buitenkunst die Leiden laat resoneren'

Essay 'Buitenkunst die Leiden laat resoneren'

Beelden in Leiden viert in 2020 het 10-jarig bestaan. In de catalogus van de jubileumtentoonstelling een essay over kunst in de openbare ruimte in Leiden. Over wat er aan buitenkunst in deze stad is, wat er ontbreekt en hoe je dat zou kunnen verhelpen. Een verhaal over groot durven denken en naar de hemel fietsen.

Kunstopdracht Halsteeg, Delft

PresentatieHalsteegJobWouters

Op initiatief van 38CC en in samenwerking met naastgelegen bureau Zoetmulder, gemeente Delft en pandeigenaren is in een najaar van 2020 een schetsopdracht uitgeschreven voor een kunstwerk in de Halsteeg. Uit drie schetsvoorstellen is het ontwerp van Job Wouters gekozen.

Wouters Raesdroepers zijn muurschilderingen die tonen als ‘Middeleeuwse graffiti’.  Door in sierlijk ontworpen letters Middelnederlandse (schimp)woorden te schilderen, roept hij het alledaagse leven in de steeg in vroeger tijden in herinnering. Typografische echo’s.

De letters en kleuren verwijzen indirect naar drukkerij Meinema die hier recenter decennialang was gehuisvest. Wouters brengt heden en verleden, ambacht en graffiti en kunst, vormgeving en typografie op één groot gebaar samen.

Tentoonstellingen 38CC, 2021

Vanwege de sluiting door Covid-19 zijn er dit jaar in 38CC drie tentoonstellingen te zien geweest: Scenery (Anouk Griffioen, James Lawrence Bailey en Hertog/Nadler), Aliented (Marylou Petot, Bram Zwartjens, Fabrizio Terranova, Nonhuman Nonsense, Hypothetical Studios en Mary Ponomareva, gastcurator Isabelle Bisseling) en het begin van Dark Uncles (Klaas Rommelaere). Deze laatste was tot en met 6 maart 2022 te zien.

Tentoonstellingen 38CC, 2020

Na de grote manifestatie Gewoon bijzonder/Bijzonder gewoon programmeerde 38CC vier tentoonstellingen in 2020: On Sight (Inez de Brauw, Caroline van den Eynden en Sebastian Diaz Morales); Of Monsters and Men (Sam Hersbach, Elke Lutgerink, Nathalie Djurbach en Hans Berg, gastcuratoren Jip Hinten en Veerle Driessen); MovinGrounds (Lara Almarcegui, Pim Palsgraaf en Mame Diarra Niang); Trace on Trace (Ricardo van Eyck, Natascha Libbert en Cao Guimarães).

Manifestatie Gewoon bijzonder/Bijzonder gewoon, 38CC

Parallel aan de overzichtstentoonstelling over het werk van Pieter de Hooch in Museum het Prinsenhof organiseerde 38CC in de winter van 2019/2020 een manifestatie van hedendaagse kunst op vijf locaties in Delft. Waar De Hooch de dagelijkse realiteit in de 17e eeuw schilderde, toonde de manifestatie Gewoon bijzonder/Bijzonder gewoon hoe kunstenaars van nu de werkelijkheid verbeelden. Eyecatcher vormde het Narrow House van Erwin Wurm in de Oude Kerk. Er is ook een kleine catalogus uitgebracht. Meer info: 38CC.nl/gewoonbijzonder

Tentoonstellingen stadhuis Den Haag

Vier tentoonstellingen in het stadhuis van Den Haag georganiseerd voor Stroom. Vaak over kunst en de publieke ruimte, maar ook over de dood en de zichtbaarheid daarvan op straat.

Beelden van de Binnenstad, sept/okt 2014; Om nooit te vergeten… Welke kleur hebben onze Haagse monumenten?, dec 2015/jan 2016; Ik sterf, dus ik ben, okt/nov 2016 en Speel je stad, okt 2017. Meer info: stroom.nl.

Opdrachten Kunstcommissie Rijswijk

De kunstcommissie Rijswijk begeleidde opdrachten bij een Brede Basisschool naast het station van Rijswijk en een grootschalig kunstproject voor nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Voor de school realiseerde Overtreders W in 2017 Pareidolia: een aantal bijzondere – want als dier uitziende – werkplekken voor de leerlingen. In het najaar van 2018 plaatste Michiel Kluiters verspreid over RijswijkBuiten 16 schijven van beton en cortenstaal met elk een eigen, op de lokale geschiedenis geïnspireerde tekening. Op 12 oktober werd Novo Sion samen met de wijkbewoners feestelijk onthuld.